ניהול כספים   

יעוץ עסקי   

גיוסי אשראי   

בניית תכניות עסקיות   

ניהול כספים

שירותי ניהול כספים במיקור חוץ מיועד לעסקים קטנים ועד חברות בינוניות

השירות כולל

 גיוסי אשראים בנקאיים וחוץ בנקאיים- גיוס אשראי בנקאי המותאם לפעילות הלקוח, אחריות על עמידה ביחסים פיננסים בכתבי התחייבות, גיוס אשראי חוץ בנקאי, גיוס אשראי מקרנות

הפקה וניתוח דוחות תקופתיים- רווח והפסד, מאזן, תזרים מזומנים, רווח והפסד לפי קווי פעילות ופרויקטים, גיול חובות, דוחות מיוחדים להנהלה לפי דרישה
נהלים בחברה-  מיפוי תהליכים בארגון, כתיבת נהלים ובקרות
בקרת הנהלת חשבונות- ניהול צוות, סקירה ובקרת רישומים שוטפים, תמיכה בשאלות מקצועיות
רשויות מס- בדיקת דיווחי מע"מ מקוונים, ביקורת דיווחים לרשויות, ביקורת ניכויים, ייצוג מול רשויות
מלאי- ניהול מלאי, תימחור,  ניתוח דוח שווי מלאי תקופתי, בחינת מלאי איטי, ביקורת ניהול תיקי ייבוא
רכש ומכירות- בניית יעדי מכירות ורכש ובחינה תקופתית לעמידה ביעדים
תזרים מזומנים- בניית תזרים מזומנים וסיוע בניהולו השוטף
תקציב מול ביצוע-בניית תקציב שנתי, מעקב חודשי שוטף אל מול הביצוע וניתוח הפרשים
 ביקורת שנתית- בקרה וסגירת רישומי הנהלת החשבונות לביקורת רו"ח חיצוני שנתית

תכניות עסקיות- לשימוש פנימי וחיצוני (בעלי מניות, בנקים, חברות אשראי חוץ בנקאיות, משקיעים)- בחינת הביצועים של העסק, קביעת יעדים עסקיים תוך בחינת העסק והענף, פיתוח אסטרטגיה עסקית, בחינת היתכנותה והמשאבים הנדרשים למימושה, תכניות הבראה
הגנות מטבע

ניהול סיכונים

הטמעת מערכות מידע- אפיון הצרכים והמשתמשים, הטמעה בבית העסק ובניית דוחות מותאמים לעסק

יעוץ עסקי

יעוץ עסקי כולל ניהול כספים כפי שפורט מעלה, טווח השירות תלוי בעסק או בחברה ובמטרות העתידיות של בעלי העסק, הנושאים יכללו פיתוח עסקי, בניית אסטרטגיה ארוכת טווח ואסטרטגיה   שיווקית להשגת המטרות , היקף הלווי והייעוץ מותאם לעסק באופן אישי לפי צרכיו ודרישותיו

גיוסי אשראי

גיוסי אשראי להון חוזר, לעסקים בצמיחה או למימון רכישת נכסים, מבנקים או לעסקים מסורבי המערכת הבנקאית, מקרנות וממקורות חוץ בנקאיים, הכל לפי צרכי העסק​

בחינת מבנה אשראי קיים אל מול הביטחונות

ניתוח פעילות העסק ובניית תכנית עסקית למספר שנים אשר מובילים לבניית תמהיל אשראי שיהלום את פעילות תוך התייחסות למזעור עלויות מימון וליכולת פירעון חודשי של העסק

המומחיות שלי היא לגייס אשראי בנקאי ואשראי חוץ בנקאי לעסקים

מקורות המימון הינם בנקים, קרנות שונות, קרן בערבות מדינה וחברות למימון חוץ בנקאי

ההצלחה בגיוס אשראי לעסק אשר מצוי במחנק אשראי טמונה באופן הכנת הבקשה והכנת התכנית העסקית על כל פרקיה ודרישות הגוף המממן בשפה פיננסית ומקצועית, כאשר מקורות המימון מבינים את צרכי העסק ובטוחים ביכולת ההחזר של העסק, האשראי יועמד ויוגדל והעסק יוכל להמשיך את  פעילותו. על מנת לבדוק עבורך אשראי נוסף לחץ כאן להשארת פרטים

בניית תכניות עסקיות

הכנת תכניות עסקיות לשימוש פנימי או חיצוני (בעלי מניות, בנקים, חברות אשראי חוץ בנקאיות, משקיעים)- בחינת הביצועים של העסק, קביעת יעדים עסקיים תוך בחינת העסק והענף, פיתוח אסטרטגיה עסקית, בחינת היתכנותה והמשאבים הנדרשים למימושה, תכניות הבראה